Bowl’n’Fun & Maximums

Whistleblower-ordning­

Sådan kan du trygt indberette en hændelse

Whistleblower–ordningen har til formål, at ansatte i Bowl’n’Fun & Maximum samt eksterne samarbejdspartnere trygt og anonymt kan indberette om kritisable forhold som er i strid med lovgivningen. Dette uden frygt for negative konsekvenser for hverken medarbejdere eller forholdet til eksterne, som har rapporteret i god tro om faktiske eller formodede overtrædelser.

Indberetningen kan ske helt anonymt ved at indberette via en særlig whistleblower­platform som Bowl’n’Fun & Maximums eksterne samarbejdspartner, DAHL Advokatpartnerselskab, håndterer. Her behandles alle henvendelser fortroligt og sikkert.

Hvad kan du indberette?

Du kan for eksempel indberette:

  • Økonomisk kriminalitet (underslæb, bestikkelse, bedrageri, dokumentfalsk)
  • Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder
  • Fysisk vold eller seksuelle krænkelser
  • Brud på arbejdssikkerheden
  • Trusler mod miljø, sundhed og sikkerhed

Sådan laver du en indberetning

Du indberetter et forhold ved at:

  • Åbne Whistleblowerplatformen
  • Klikke på linket “Indberet online”
  • Udfylde formularen, som du bliver guidet igennem.

Quick book